Poradenství exportérům

JUDr. Martin Žiak se více než 10 let intenzivně věnuje problematice exportních projektů, a to nejenom z pozice právní, ale i obchodní. Při poradenství svým klientům se může opřít o své unikátní osobní zkušenosti, kdy vedl expanzi úspěšné české firmy do zahraničí a z pozice spolumajitele a jednatele zakládal a řídil zahraniční společnosti s obratem ve stovkách milionů korun. 

Samozřejmostí je perfektní znalost a aplikace:

 • evropského práva
 • mezinárodních úmluv (např. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, úmluvy v oblasti mezinárodní silniční nákladní dopravy- Úmluva CMR, Úmluva ADR)
 • v mezinárodním obchodu hojně užívaných a obecně uznávaných obchodních podmínek (např. INCOTERMS, FIDIC), či vzorových příruček a zákonů vydaných Mezinárodním ústavem pro sjednocení mezinárodního práva soukromého (UNIDROIT), jakými jsou např. Příručky pro mezinárodní franšízové dohody, vzorový leasingový zákon.

To vše předurčuje advokátní kancelář k tomu, aby úspěšně asistovala právě EXPORTÉRŮM při jejich podnikání. Umíme pomoci exportérům ve všech fázích jejich exportních aktivit, od fáze prvotní analýzy exportní příležitosti, přes fázi přípravy smluv a zajištění financování, samotného uzavírání a realizace exportních obchodů až po efektivní vymáhání zahraničních pohledávek.

Naše služby zahrnují především:

 • Partner Risk & Credibility diligence. Odhalíme nezdravé obchodní partnery a získáme informace o jejich obchodním riziku pro Vás před tím, než se rozhodnete s nimi začít obchodovat. Toto prověření se ale netýká pouze nových zákazníků, doporučujeme zanalyzovat rovněž zákazníky ve Vašem stávajícím portfoliu. Prověřením a následným monitoringem účinně předejdete nedobytným pohledávkám a ochráníte cash-flow své společnosti. Závěry monitoringu lze navíc efektivně využít i v propojených činnostech, např. při jednání s bankami o výhodnějších podmínkách pro financování obchodu s těmito prověřenými partnery.
 • Přípravu a vyjednávání exportních/importních kontraktů. Zahraniční obchod má v porovnání s lokálním obchodem svá specifika a tomu je potřeba smlouvy podřídit. Vymahatelnost práva je v cizích podmínkách složitější a finančně náročnější. Mnohdy jsou smlouvy klientů, kteří se na nás obrací s problémem, formálně v pořádku, ale pouze pro použití v českém prostředí. Můžete mít sebelíp ošetřené následky z porušení smlouvy partnerem, mít nárok na sankce, náhradu škody, pokud na ně ale nemůžete efektivně (rychle a finančně dostupně) dosáhnout, jsou to jenom fiktivní příjmy. Proto dbáme, aby nejvyšší prioritou smlouvy byla její co nejrychlejší a nákladově příznivá VYMAHATELNOST. Samozřejmě ve spojení se ZAJIŠTĚNÍM, nejlépe externím zajišťovacím instrumentem nezávislým na vůli vašeho partnera.
 • Navržení nejvhodnější struktury financování zahraničního obchodu, odkup zahraničních pohledávek.
 • Efektivní zajištění obchodních transakcí, například formou pojištění zahraničních pohledávek, Letter of Credits/bankovních akreditivů, bankovních záruk apod.
 • Časově a místně účinná ochrana práv duševního vlastnictví našich klientů v zahraničí. Pro EXPORTÉRY zajistíme ochranu jejich značky/trademark v zemích po celém světě, kde své výrobky nabízí.
 • Klienti si mnohdy neuvědomují, že nestačí chránit jejich práva duševního vlastnictví pouze tam, kde prodávají, ale neméně  důležitá je ochrana i na teritoriích, odkud nakupují. Účastnili jsme se několika nepříjemných jednání přímo s celními úřady států mimo EU, které zadržovaly zboží klientů, protože ochrannou známku klienta si zaregistroval někdo jiný. Přijmeme taková právní opatření a v takové fázi, která IMPORTÉRY ochrání před šikanózními a vyděračskými praktikami lokálních firem/dodavatelů, zaměstnanců dodavatelů apod), snažících se přiživit na jejich IP právech.
 • Mimosoudní vymáhání zahraničních pohledávek. Proces vymáhání se liší dle země, kde se nachází dlužník a vychází z místních specifik. Někdy stačí naše osobní přímá aktivita, jindy spolupracujeme s místními specializovanými inkasními společnostmi, detektivními a bezpečnostními agenturami. Každopádně odměna je navázána na úspěch ve věci, takže klient podstatnou část nákladů vydá až v případě, kdy má peníze na účtu.
 • Zastupování klientů v zahraničí. V případě obchodních sporů před soudy v zahraničí vyhledáme nejvhodnější místní advokátní kancelář, se kterou zastupování koordinujeme.