Kdo jsme

JUDr. Martin Žiak

Advokátní praxi absolvoval v jedné z nejprestižnějších advokátních kanceláří na Moravě, kde se věnoval obchodnímu právu, obchodním vztahům s mezinárodním prvkem, trademark law. V roce 2008 úspěšně složil advokátní zkoušky s vyznamenáním.

Advokacii na 10 let přerušil a v rámci mezinárodní holdingové skupiny působil jako člen statutárních orgánů, ředitel a spolumajitel několika společností ve střední a jihovýchodní Evropě/CEE. Je expertem na zahraniční obchod, držitelem osvědčení Master Classes on Incoterms vydaného Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

Poté pracoval jako nezávislý investiční poradce se zaměřením na investice do prosperujících společností v regionu CEE. Participoval na několika projektech, ve kterých radil středoevropským Private Equity Fondům při jejich akvizičních vstupech do FMCG společností v regionu CEE.

Od roku 2018 se opět plně věnuje advokacii.

Specializace:

  • Obchodní právo/fúze a akvizice
  • Mezinárodní obchod
  • Korporátní právo
  • Investice, Financování, Private equity
  • Trademark Law/IP

Spojení znalostí a zkušeností špičkového advokáta a úspěšného ředitele/jednatele/ spolumajitele obchodních společností vytváří know-how, které vysoce přesahuje rámec běžných advokátních poradenských služeb, a umožnuje JUDr. Martinu Žiakovi uspokojovat vysoké nároky dnešních klientů. Ti od advokátů očekávají nejenom orientaci v právní, ale rovněž v ekonomické, daňové a obchodní problematice.

Jazyky na profesionální úrovni
Český, Slovenský, Anglický

Vzdělání:

  • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2005), titul Mgr.
  • Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc (2006), titul Bc.
  • Osvědčení Master Classes on INCOTERMS, Mezinárodní obchodní komora v Paříži (2007)
  • Masarykova Univerzita, Právnická Fakulta, Brno (2008), titul JUDr.

Externí tým poradců/spolupracovníků

Martin Žiak spolupracuje s vybraným týmem expertů z oblasti práva, financí, obchodu a daní. Tímto propojením můžeme nabídnout klientům komplexní poradenské služby „z jedné ruky“.