V čem jsme jiní

Známe potřeby našich klientů/podnikatelů

JUDr. Martin Žiak působil  v minulosti jako úspěšný ředitel, jednatel a spoluzakladatel několika společností v regionu střední Evropy s obratem ve stovkách milionů korun. Vedl expanzi úspěšné české firmy do zahraniční. Unikátní spojení jeho zkušeností a pohledu podnikatele s vysokou právní úrovní předurčuje advokátní kancelář k tomu, aby úspěšně asistovala právě skupině podnikatelů při jejich podnikání. Rozumíme Vašim potřebám, našim cílem je poskytovat Vám nejenom profesionální právní služby, ale v první řadě komplexní poradenství s cílem pomáhat při rozvíjení Vašeho businessu, při dosahování Vašich obchodních cílů. Dobrý advokát Vám připraví neprůstřelnou smlouvu, my Vám pomůžeme, aby byl obchod úspěšně uzavřen.

Nabízíme obchodní řešení

Dnešní dynamická doba klade jak na podnikatele, tak na jejich advokáty nové nároky. Klienti očekávají od svých advokátů nejenom orientaci v právních, ale také v ekonomických, daňových či dokonce ryze obchodních záležitostech. Našim primárním zájmem je poznat Váš business, obchodní plány a vize, nejenom Vaše smlouvy. Naše poradenství bude zaměřeno na to, abychom Vám pomohli růst  a dosahovat Vašich obchodních cílů. Společně se specialisty z oblastí práva, financí, obchodu a daní, se kterými úzce spolupracujeme, navrhujeme taková obchodní řešení, která neřeší pouze aktuální právní problémy, ale která budou právním problémům předcházet a současně reflektovat a podporovat Váš cíl, kterým je úspěch Vašeho podnikání.

Specializujeme se

Jsme podnikatelsky orientováni. Naše činnost se zaměřuje na komplexní poradenství v oblastech souvisejících s podnikatelskými aktivitami našich klientů.

Navíc vzhledem ke zkušenostem JUDr. Martina Žiaka s mezinárodním obchodem jako jedna z mála advokátních kanceláří na Moravě umíme nabídnout komplexní poradenství exportně/importně zaměřeným firmám. Od těch, které přemýšlí o obchodování se zahraničím, až po ty, které jsou již v zahraničním obchodě dlouhodobě etablovány. Spojujeme jedinečné a dlouholeté mezinárodní zkušenosti se špičkovou znalostí domácího práva a trhu.