Komu pomáháme

Mezi typické klienty advokátní kanceláře patří

 • Akciové společnosti
 • Společnosti s ručením omezeným
 • Společníci a akcionáři
 • Jednatelé
 • Členové představenstev a dozorčích rad
 • CEO, CFO, COO a další vyšší a střední management

Oborově pomáháme

 • Exportérům a Importérům
 • Výrobním a obchodním společnostem
 • Stavebním a dopravním společnostem
 • Zájemcům o investice do firem či jiných aktiv
 • Majitelům při prodeji firem
 • Rodinným firmám
 • Věřitelům