Trestní obhajoba podnikatelů

Složitost obchodních vztahů, podnikatelských struktur a právního prostředí klade v dnešní době mnohem vyšší nároky na trestně právní obezřetnost v podnikání, než tomu bylo dříve. O to více, že se obchodní zájmy střetávají i se zájmy veřejnými, zejména zájmem státu vybrat od podnikatelů daně.

Zjednodušení daňového a účetního systému v České republice je v nedohlednu, v předpisech mají problém se orientovat sami daňový poradci, ne tak podnikatelé. To samozřejmě nahrává možnému konfliktu mezi zájmy podnikatelů na optimalizaci daňového zatížení se zájmem státu na výběr daní, a tím i možnému střetu s trestně právními předpisy.

V poslední době soudy v rozhodování výrazně zpřísnily posuzování trestní odpovědnosti orgánů právnických osob, jednatelů, členů představenstva, či dokonce dozorčích rad.  Soudy nově přenášejí na statutární orgány odpovědnost za veškeré dění ve společnostech, jednání interních odborníků, jakož i odpovědnost (spoluodpovědnost) za jednání dodavatelů, což považujeme za nepřípustné.

Od roku 2012 může být trestně stíhána rovněž právnická osoba, kdy stíhání může skončit v krajním případě i zrušením společnosti. Právnická osoba se trestní odpovědnosti může zprostit, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Napříč organizací by proto měly být implementovány účinné preventivní nástroje/vnitřní předpisy, které pomůžou společnosti vyhnout se trestu.