Trademark / IP

Práva k duševnímu vlastnictví/Intellectual Property Rights/IP práva jsou součástí majetku podnikatelů a často tvoří jednu z nejvýznamnějších součástí jejich jmění. Mnoho podnikatelů však jeho ochraně nevěnuje dostatečnou pozornost. Mylně se domnívají, že pokud si registrují ochrannou známku/trademark, jsou jejich práva k IP dostatečně chráněna. Ve výsledku tak přichází o nemalé finanční hodnoty, nebo dokonce ohrožují podstatu svého podnikání a přichází o přidanou hodnotu.

Zanalyzujeme Vaše podnikání a identifikujeme Vaše IP práva. Podíváme se, jestli a jak jsou chráněna.

Právně ošetříme Vaše existující IP práva tak, aby se do budoucna nemohl nikdo domáhat jejich výhod.

Navrhneme a pomůžeme implementovat preventivní opatření, aby Vaše IP práva byla chráněná proti zneužití prostřednictvím zaměstnanců, funkcionářů společnosti nebo smluvních partnerů. Připravíme smlouvy o výkonu funkce, zaměstnanecké smlouvy a dodatky, NDA, a jiné dokumenty, které ochrání Vaše IP práva vkládané do realizovaných projektů.

Pro EXPORTÉRY zajistíme ochranu jejich značky v zemích po celém světě, kde své výrobky nabízí.

Podnikatelé mnohdy neví, že nestačí chránit svá IP práva pouze tam, kde prodávají, ale neméně  důležitá je IP ochrana na teritoriích, odkud nakupují. Účastnili jsem se několika nepříjemných jednání přímo s celními úřady států mimo EU, které zadržovaly zboží klientů . Přijmeme taková právní opatření, která IMPORTÉRY ochrání před šikanózními a vyděračskými praktikami lokálních firem/dodavatelů, zaměstnanců dodavatelů apod), snažících se přiživit na jejich IP právech.

Mezi naší běžnou IP práci patří:

  • přihlašování, správa portfolia ochranných známek/trademark, námitková a zrušovací řízení před českým úřadem/ÚPV ale i evropským/EUIPO, světovým/WIPO úřadem, tak před národními úřady
  • registrace užitných vzorů, patentů
  • ochrana obchodních označení a know-how
  • sepis licenčních a franšízových smluv
  • zkušební nákupy a soukromé rešerše možného zneužití IP práv klientů
  • převzetí zastoupení při obraně proti padělání, vymáhání IP práv včetně ochranných známek
  • účinná obrana proti nekalé soutěži