Proč by měl advokát rozumět businessu

Chytří podnikatelé obvykle vyhledávají advokáta dříve, než se dostanou do potíží. Budou také platit lépe, protože jim záleží na ochraně jejich podnikání více než na tom, jak ušetří trochu peněz tím, že se obrátí na průměrného advokáta. Konec konců, mohou si to také dovolit, protože se dobře starají o své podnikání. A mají na to čas, protože místo běhání po bankách, věřitelích, státních úřadech, aby si zachránili krk, se zaměřují na své podnikání.

Co takoví klienti od svých advokátů očekávají?

Je spousta právníků, kteří nabízejí své právní služby podnikatelům. Kolik z nich se ale může kvalifikovaně připojit k diskusi mezi generálními řediteli, jednateli či členy představenstev, když diskutují o obchodní strategii?

Kolik z nich umí vysvětlit alespoň elementární pojmy používané při řízení firmy, jakým jsou cash flow, pracovní kapitál, EBIT apod? Klienti od advokátů očekávají, že je budou v průběhu jejich podnikání chránit. Pokud ale nerozumí jejich světu, těžko můžou vypracovat smlouvu, či sestavit obchodní podmínky, které tento cíl splní.

Klienti jsou velice sofistikovaní a při výběru advokáta si chtějí být jisti, že za své peníze dostanou tu nejlepší službu. Špičková znalost práva ze strany advokátů je dnes očekávanou samozřejmostí. Advokát ale rovněž musí vědět, jak podnikatel myslí, jaké hodnoty hledá, čemu chce porozumět, k čemu směřuje. To je důvod, proč je osobní zkušenost advokáta s podnikáním tak vysoce ceněna. Pro představu: pokud uvažujeme o businessu založeném na výrobě levných, vysoce obrátkových produktů, s nízkou marží, s velkým množstvím konkurentů, bude se poradenství zaměřovat na maximální ošetření kontinuity dodávek materiálů na vstupu, na dlouhodobé smlouvy klienta s distributory, na vytvoření efektivní struktury financování celého businessu. Zase u jiného podnikání, úzce profilovaného, s málo konkurenty, založeného na patentovaném produktu s vysokou přidanou hodnotou, se bude aktivita advokáta soustředit na zajištění, ochranu a vymáhání práv  duševního vlastnictví.

Pokud advokát neví, jak se obchoduje, těžko se může ptát na správné otázky. Advokát bez zkušeností s podnikáním se zaměřuje na jiné věci, než od něho očekává klient. Každý podnikatel si je vědom, že jeho pracovní smlouvy můžou být lepší, spíše než jejich dokonalost ho zajímá, jak rychle se může dostat ke svým penězům, které mu dluží obchodní partner, resp. jak nastavit smlouvy, které by podobným problémům předcházely.

Obchodně nezkušený advokát může být dokonce v krajním případě i bariérou pro uzavření obchodu. Nezřídka advokát necitlivě nastaví smlouvu pro klienta až tak „super“ výhodně, že ta nakonec zhatí celý business, protože ji zkrátka a dobře protistrana nemůže akceptovat. Smyslem podnikání není vydělat na smluvních pokutách při sebemenším klopýtnutí partnera (tedy pokud nejste lichvářská úvěrová instituce), ale uzavřít a realizovat obchod.

Advokáti nejsou preferováni, protože vědí více práva!  Zákony jsou stejné pro všechny právníky. Jsou vyhledávaní proto, že se dokáží orientovat v problematice již nejen čistě právní, ale také ekonomické, daňové, obchodní a umí s klienty řešit nejenom akutní právní problémy, ale rovněž strategická rozhodnutí, dlouhodobé záměry a vize.