Obchodní Spory a Arbitráže

Jsme přesvědčeni, že obchodní spory vyžadují více, než co běžně nabízí standardní advokátní kanceláře. Pro úspěšnost v obchodním sporu je kromě perfektní znalosti práva neméně důležité:

  • Strategické myšlení a plánování. Vystavění jasné strategie vedení sporu hned v počátcích celého případu bývá pro úspěch věci stěžejní. Vždy počítáme s více variantami, jakými se může případ vyvíjet, naše kroky a jejich načasování cíleně volíme tak, abychom dosáhli předem nadefinované a se zákazníkem odsouhlasené cíle. Naši práci lze v tomto směru přirovnat ke hře šachisty, jehož jednotlivé tahy nesledují okamžitý cíl, ale každý tah je součástí předem promyšlené vítězné strategie.  
  • Rozumět obchodu. Tím, že byl JUDr. Martin Žiak sám úspěšným ředitelem, jednatelem, společníkem, a tedy rozumí podnikání, umí lépe než standardní advokát pochopit obchodní podstatu sporu, což je důležité při nastavování a vedení strategie celého sporu. Špičková znalost práva nestačí. Pro dosažení úspěchu ve sporech založených na složitých obchodních vztazích (např. developerských, franšízových) nestačí dívat se na věc očima advokáta, znát perfektně obsah smluv, nebo příslušné paragrafy zákona. Naše zkušenosti nám umožnují pohled druhé strany, dívat se na případ obchodnickýma očima našich klientů či protistrany.  Umíme argumentaci ve sporech založit nejenom na paragrafech zákonů, ale opřít ji rovněž o základní obchodní zásady, obchodní zvyklosti, a to jak obecné, tak i speciální odvětvové.
  • Vynikající vyjednávací a komunikační schopnosti. I když jste přesvědčeni, že pravda je na Vaší straně, úspěch ve sporu vždy závisí na kvalitě právního zastoupení, a na schopnostech Vašeho advokáta přeložit druhé straně/soudu složitý propletenec obchodních vztahů do srozumitelného podání podloženého pádnou právní argumentací. Téměř na každý spor lze pohlížet z různých úhlů. Rozhodnutí soudu nezávisí jen na argumentech vznesených stranami, ale i na způsobu, jakým je strany formulují a prezentují. A to i ve vztahu k protistraně. Ačkoliv máme vysoké procento úspěšnosti před soudy, vždy se nejprve snažíme klienty dovést ke smírnému řešení s protistranou.