Obchodní smlouvy

Příprava obchodních smluv pro naše partnery patří mezi každodenní práci kanceláře. Při vytváření obchodních smluv se snažíme, aby dopomohly k uzavření obchodu a ne tento obchod přehnanou a jednostrannou nevýhodností pro druhou stranu zhatily. Při tvorbě smluv máme na paměti, že důvodem, pro který klient smlouvu uzavírá, není vydělat na případných smluvních pokutách, ale vydělat na úspěšné realizaci obchodu, který by měla smlouva upravit. Klademe maximální důraz na ochranu klienta, naše smlouvy předjímají nežádoucí eventuality, které mohou nastat. Pečlivě a do detailů upravujeme práva a povinnosti smluvních stran tak, aby smlouva v maximálně možné míře upravovala situace, ke kterým může při realizaci obchodu dojít, a aby tedy sloužila i jako prevence sporů plynoucích právě z nevyjasněných práv a povinností obchodních partnerů.

Připravujeme smlouvy nejenom za využití českých právních předpisů, ale zejména u smluv s mezinárodním prvkem umíme vhodně nastavit vztahy za použití mezinárodně uznávaných obchodních podmínek, jakými jsou INCOTERMS, FIDIC, UNIDROIT a další.

Naše služby nejčastěji zahrnují přípravu smluv upravujících B2B obchodní vztahy:

  • kupní a distribuční smlouvy 
  • smlouvy o dílo či o dodávkách technologií 
  • komplexní přípravu smluvní dokumentace k rozsáhlým projektům
  • leasingové smlouvy a úvěrové smlouvy
  • franšízové smlouvy, smlouvy z oblasti duševního vlastnictví a informačních technologií, outsourcing


Je-li klientovi předložen návrh smlouvy, provádíme její obchodně-právní audit s návrhem úprav.