Obchod & Podnikání

Pro standardní advokátní kancelář je poradenství v oblasti obchodu, podnikaní a obchodních společností nepravidelným doplňkem její činnosti a mnohdy se omezuje pouze na změny v obchodním rejstříku. Pro nás je to každodenní a stěžejní součást naší práce, specializujeme se na ty nejsložitější a nejkomplexnější obchodní případy, mnohdy s mezinárodním prvkem. Pro naše klienty navrhujeme řešení, která jsou nejenom právně, ale současně i daňově a obchodně-strategicky nejoptimálnější. To vše nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

Umíme Vám pomoci například v těchto oblastech:

Zakládaní, přeměny, správa a zrušeni společnost

 • Analýza a výběr nejvhodnějších forem společností pro Vaše podnikaní, zakládání firem nebo poboček pro české klienty v zahraničí, nebo zahraničních firem u nás
 • Nastavení nejoptimálnější struktury řízení a správy firem včetně pravidel jednání členů řídících a dozorčích orgánů
 • Poradenství investorům při nastavování vzájemných vztahů ve společenských smlouvách
 • Vedlejší dohody společníků mimo společenské smlouvy /např. Drag-along, Tag-along, Deadlock/
 • Akciové a opční programy pro vrcholový management
 • Squezze out, sell out
 • Poradenství v oblasti holdingů, jejich strukturování se zaměřením na optimalizaci zdanění kapitálových zisků a dividend
 • Poradenství při realizaci přeměn, restrukturalizacích či likvidacích firem
 • Likvidace společností

Ve vztazích mezi společností, společníky, akcionáři nebo členy jejich orgánů

 • Společnické/akcionářské dohody
 • Příprava, revize a vyjednávaní transakční dokumentace (smlouvy o převodu podílů či akcií); zastavení, předkupní a jiná práva k akciím či podílům
 • Smlouvy o výkonu funkce
 • Společnické a akcionářské žaloby
 • Spory mezi společností a akcionáři/společníky, nebo členy navzájem
 • Odpovědnost členů orgánů za škodu
 • Výkon práv majoritních a minoritních akcionářů
 • Poradenství členům statutárních a kontrolních orgánů, zejména s ohledem na zpřísněná pravidla pro odpovědnost za škodu při výkonu funkce, a důkazního břemene v řízeních proti nim;
 • Pojištění D&O- pojištění členů statuárních a dozorčích orgánů