Koupě & Prodej Firem

Prodej nebo koupě firmy vnímáme jako komplexní záležitost, proto se naše služby neomezují pouze na sepis transakční dokumentace.

V případě prodeje zajišťujeme ve spolupráci s finančními, daňovými poradci a business konzultanty detailní předprodejní prověrku předmětu prodeje (tzv. vendor due diligence) zaměřenou na identifikaci potenciálních obchodních, právních, finančních a účetních rizik, které mohou snižovat cenu předmětu prodeje či představovat riziko potenciální odpovědnosti za jeho vady. Výsledkem bude návrh opatření s cílem odstranit případná rizika a zvýšit tak atraktivitu/cenu firmy. Klientům doporučujeme začít s touto fází minimálně 2 roky před plánovanou realizací.

Naše zkušenosti s investováním a Private equity umožňují cíleně oslovit a v zastoupení klienta vést jednání s potenciálními investory dle specifických požadavků prodávajících. Tento selektivní a diskrétní přístup preferují klienti, pro které je důležitý nejenom transakční výnos, ale zachování rozvoje a směřování firmy, lokace firmy, zaměstnanosti apod.

V případě koupě/akvizice zajišťujeme právní audit předmětu koupě (due diligence) a zpracování reportu o výsledcích auditu, v němž se identifikují zjištěná rizika a skutečnosti významné pro zhodnocení transakce a pro rozhodnutí, zda transakci realizovat. V reportu pro klienta zohledňujeme skutečnosti relevantní pro další úspěšný provoz společnosti nebo podniku či jiné specifické záměry klienta s investicí.

Co se týče samotné právní dokumentace potřebné k realizaci transakce, tato zahrnuje zejména:

  • nabídkové dopisy/Teasers, dopisy o záměru/Letters of Intent, dohody o utajení/NDA;
  • samotné převodní smlouvy;
  • veškeré korporátní dokumenty jako podklady pro realizaci přeměn, potřebné souhlasy valných hromad, společníků či statutárních orgánů a dozorčích rad s transakcí či některými jejími dílčími kroky, právní dokumentaci pro zajištění financování apod.

Transakční poradenství pokrývá i všechny související oblasti jako antimonopolní pravidla, povinnosti vůči zaměstnancům, ochranu osobních údajů, povinnosti vyplývající z čerpání evropských fondů, otázky práv k duševnímu vlastnictví a další.